Fonkelveen

Home

Deze site is gemaakt door Adviesbureau PBLQ.

Fonkelveen is geen bestaande gemeente. Fonkelveen is de modelgemeente die PBLQ inzet in haar trainingen en adviestrajecten, telkens wanneer er behoefte is aan rijk case materiaal.

PBLQ versterkt publieke organisaties bij de uitvoering van hun kerntaken met advies, opleidingen en onderzoek. In PBLQ hebben HEC, ROI en Zenc hun krachten gebundeld. Deze drie organisaties hebben een lange historie van dienstverlening aan de publieke sector. Door de krachten te bundelen kunnen wij de publieke sector nog beter bijstaan.

PBLQ biedt een geïntegreerd aanbod op het gebied van adviseren, leren en innovatie. Veel organisaties in de publieke sector zijn in transitie. Compacter en slimmer zijn daarbij kernbegrippen. PBLQ is de logische partner om hierbij te helpen. De krachtenbundeling in PBLQ garandeert dat veranderingen ook daadwerkelijk landen. PBLQ heeft met ruim 150 ervaren en deskundige medewerkers de kracht en drive om mensen in publieke organisaties tot betere prestaties te brengen.